PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
Ngày chỉnh sửa Thg8 06, 2012
TẬP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG SAU PHẪU THUẬT TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC BS. NGÔ THÀNH Ý
Ngày chỉnh sửa Thg10 03, 2011
RÁCH CHÓP XOAY TẬP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI KHÂU GÂN CHÓP XOAY BS. NGÔ THÀNH Ý
>