PHẪU THUẬT THAY KHỚP
Ngày chỉnh sửa Thg10 01, 2011
PHẪU THUẬT THAY KHỚP HÁNG TOÀN PHẦN ĐIỀU TRỊ GÃY CỔ XƯƠNG ĐÙI Ở NGƯỜI CAO TUỔI BS. NGÔ THÀNH Ý
Ngày chỉnh sửa Thg10 01, 2011
THAY KHỚP GỐI TOÀN PHẦN BS. NGÔ THÀNH Ý
>