ĐỨT DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC - TẬP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG SAU PHẪU THUẬT TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC - BS. NGÔ THÀNH Ý
Ngày chỉnh sửa: 06 Tháng Tám 2012 6:20:39 CH | PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
pdf print mail

 

I.                   GIAI ĐOẠN TẬP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

1.      Tuần 1:

-         ROM: 0-80

-         Tập nâng chân 4 tư thế

-         Mang nẹp Zimmer, đi hai nạng

-         Cắt chỉ vết mổ

2.      Tuần 2:

-         ROM: 0-100

-         Tập nâng chân 4 tư thế

-         Day sẹo dính

-         Mang nẹp Zimmer, đi hai nạng

3.      Tuần 3:

-         ROM: 0-130

-         Tập nâng chân 4 tư thế với tạ

-         Tập đá tạ, móc tạ

-         Tập đạp xe, day sẹo dính

-         Mang nẹp Zimmer, đi hai nạng

4.      Tuần 4:

-         ROM: 0-140

-         Tập nâng chân 4 tư thế với tạ

-         Tập đá tạ, móc tạ

-         Tập đạp xe, day sẹo dính

-         Tập đi, tập thăng bằng

II.               GIAI ĐOẠN TẬP SỨC MẠNH

1.      Tháng 2:

-         ROM: 0-145

-         Tập đá tạ, móc tạ, đạp xe

-         Tập đứng tấn

-         Tập bước bục

2.      Tháng 3:

-         Tập bước bục

-         Tập đi bộ nhanh, tập chạy chậm

-         Tập đứng tấn

-         Đá tạ, móc tạ, đạp xe

3.      Tháng 4:

-         Tập chạy nhanh

-         Tập nhảy dây

-         Tập chạy biến tốc, zic zắc

-         Đá tạ, móc tạ, đạp xe

 

III.            GIAI ĐOẠN HÒA NHẬP THỂ THAO

-         Tập các động tác cơ bản của môn thể thao ưa thích

-         Duy trì các bài tập ở tháng 4.