PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP
Ngày chỉnh sửa Thg8 06, 2012
RÁCH CHÓP XOAY CHẨN ĐOÁN - TỔN THƯƠNG – ĐIỀU TRỊ BS. NGÔ THÀNH Ý
Ngày chỉnh sửa Thg8 06, 2012
PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP CỔ CHÂN - BƯỚC TIẾN MỚI TRONG ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH LÝ VÙNG CỔ CHÂN BS. NGÔ THÀNH Ý
Ngày chỉnh sửa Thg8 06, 2012
TRẬT KHỚP VAI TÁI HỒI BS. NGÔ THÀNH Ý
Ngày chỉnh sửa Thg10 26, 2011
SỤN CHÊM KHỚP GỐI GIẢI PHẪU – HÌNH ẢNH – CHỨC NĂNG BS. NGÔ THÀNH Ý
Ngày chỉnh sửa Thg10 16, 2011
SỤN CHÊM KHỚP GỐI CHẨN ĐOÁN - THƯƠNG TỔN – CÁCH ĐIỀU TRỊ BS. NGÔ THÀNH Ý